കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സി അബ്ദുറഹിമാന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 57
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുഖദാര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സി അബ്ദുറഹിമാന്‍
വിലാസം 31/169,സാജിദ മന്‍സില്‍, ശാന്തി നഗര്‍,അയ്യങ്കാര്‍ റോഡ്‌, കല്ലായി-673003
ഫോൺ 04952321946
മൊബൈല്‍ 9496283573
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഇല്ല